Μάσκα χαμηλά, σκατά στ΄αφεντικά // Αφίσα που κολλήθηκε ανατολικά // Δεκέμβρης 2020

ΜΑΣΚΑ ΧΑΜΗΛΑ
ΣΚΑΤΑ ΣΤ’ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

Πηδάμε φράχτες

Κρατάμε τσίλιες

Σηκώνουμε κουκούλες

Κόβουμε φάτσες

Γνωρίζουμε τους δικούς μας

Μιλάμε για τα ζόρια μας

Αράζουμε στις πλατείες

Περπατάμε τους δρόμους
μιας πόλης μουδιασμένης που κοιμάται
και ονειρεύεται πως δεν διαλύεται σε κομμάτια,
πως μπορεί να βγάλει άλλη μια μέρα.

Ό,τι κάναμε και πριν την καραντίνα δηλαδή…